Recitativ, "talsång", är en främst i opera, oratorium och andra större vokala verk förekommande art av solosång, i vilken textens rytm och språkmelodi bestämmer den musikaliska utformningen. Melodiken i ett recitativ äger därför ofta inte någon fastare motiv- eller formstruktur, och sångaren kan i allmänhet lägga mindre vikt vid dess eventuella taktindelning.

I andra typer av musiksammanhang kan recitativ även syfta på talad eller halvsjungen text.

HuvudformerRedigera

Secco-recitativRedigera

"Torrt" recitativ, ett recitativ som beledsagas enkom av stödjande ackord oftast utförda av ett ackordinstrument och en basstämma.

Accompagnato-recitativRedigera

Ett recitativ som beledsagas av orkester, vanligen med korta karaktäristiska motiv. Orkestern kan falla in i små mellanspel mellan sångens olika avsnitt, men den kan också hela tiden åtfölja sången.

Moderna formerRedigera

Speciella modernare former av recitativ möter man till exempel i Wagners dramatiska talsång och i Debussys opera Pelléas och Mélisande, där gränsen mellan recitativ och aria är flytande på gränsen till utsuddad.

MediaRedigera

Recitativ för sopran ur en motett av Antonio Vivaldi (filinformation)
Recitativ för sopran och orkester ur en motett av Antonio Vivaldi (65 s.).


ReferenserRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Bonniers musiklexikon, Stockholm 1983