För underhållningsprogrammet, se Razzel.

Rassel är, inom medicin, ljudet av luft som passerar genom slem i trånga rör i lungorna. Det är biljud som kan tyda på en sjukdomsbild.

Vid hjärtsvikt kan en ansamling av blod och svullnad i lungorna ske som ger knastrande, rasslande och gurglande biljud, eller försvagade andningsljud på grund av vätskeansamling[1]. Kan förekomma även vid lunginflammation (pneumoni) då vätska kan ansamlas i lungorna och ge rassel.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Undersokningar/Kroppsundersokning/