Ramstyrning

typ av styrinrättning som medger snäva svängar och är vanligast på arbetsmaskiner

Ramstyrning (eller midjestyrning) är en typ av styrinrättning som medger snäva svängar och är vanligast på arbetsmaskiner som hjullastare, skogsmaskiner och dumprar. Ramstyrning fungerar på så sätt att fordonet böjs längs med en ledad midja när det ska svänga.

Ramstyrd hjullastare

Ramstyrda tvåaxlade fordon kan konstrueras på så sätt att fram- och bakdäcken spårar varandra exakt även medan fordonet svänger. Detta är mycket fördelaktigt bland annat när hjullastare används i trånga utrymmen.

En nackdel med ramstyrning är att fordonet blir mindre stabilt när det svänger. En hjullastare som svänger maximalt kan exempelvis ha framaxeln svängd i 40 graders vinkel relativt bakaxeln. Detta innebär att maskinens tyngdpunkt förskjuts och att hela ekipaget kan välta om föraren inte är uppmärksam på att maskinens lyftförmåga försämras vid kraftiga svängar. Här har baklastare med sin traditionella bakaxelstyrning en klar fördel.

Externa länkar redigera