Rambygge kallas det när chassit och karossen är separat byggda på ett fordon.

Toyota Tundra från 2007 är ett exempel på rambygge


Fördelar

redigera

Hållfasthet

redigera

Rambyggda chassin klarar påfrestningar bättre än självbärande karosser. Så länge inte ramen är rostig eller skev kan karossen vara i princip hur rostig som helst till skillnad från en självbärande kaross där, som namnet antyder, karossen bär upp vikten i fordonet och kan knäckas på mitten om dess bärande delar är för rostiga.

Flexibilitet

redigera

Eftersom karossen på ett rambygge inte har någon bärande funktion, kan den modifieras i stor utsträckning. Tunga lastbilar levereras ofta i form av ett chassi, där en karossbyggare levererar ett flak eller annan överbyggnad. Hot Rods byggs också på separat ram.

Nackdelar

redigera

Rambyggda bilar blir i regel tyngre än bilar med självbärande kaross. Det kan även vara svårt att åstadkomma bra deformationszoner på ett rambygge.

Förekomst

redigera

Lastbilar, bussar och SUV:ar brukar vara rambyggda för att klara högre påfrestningar som antingen orsakas av hög vikt eller hård körning i terräng. De flesta moderna personbilar har däremot självbärande kaross där chassi, kaross och bärande balkar är sammanbyggda som en enhet i vilken alla komponenter som motor, växellåda och dylikt monteras. Sportvagnar med plastkaross eller andra lättviktsmaterial, till exempel Chevrolet Corvette, brukar däremot ofta vara rambyggda.