För den ryska paramilitära organisationen, se Ryska imperiska rörelsen.

RID är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt godsjärnväg. Den svenska versionen av regelverket heter RID-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). RID är en förortning av Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses (franska).

Se ävenRedigera

  • ADR Regler för transport av farligt gods på landsväg.

Externa länkarRedigera