RFSL Ungdom

Ungdomsförbund för hbtqi-rättigheter

RFSL Ungdom är Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. RFSL Ungdom är Sveriges enda rikstäckande till HBTQI-ungdomsorganisation.

RFSL Ungdom
OrganisationsnamnUngdomsförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter
SäteStockholm
FörbundsordförandeElias Fjellander
Vice förbundsordförandeSamuel Molin
ModerorganisationRFSL
Webbplatshttps://rfslungdom.se/

HistoriaRedigera

RFSL Ungdom grundades 21 april 1999 av Mikael Björk Blomqvist, Cecilia Ölmedal, Jessica "Jeppe" Dhalin samt Carl Henric och blev då en avdelning under RFSL. I början av maj 2003 ombildades avdelningen till ett eget självständigt förbund[1] och bestod av unga medlemmar i RFSL. År 2006 fattade RFSL Ungdoms respektive RFSL:s kongresser beslut om att det från den 1 januari 2007 är möjligt att bli medlem direkt i RFSL Ungdom. Som medlem i RFSL Ungdom ansluts en kostnadsfritt till RFSL.

2007 beslutade RFSL Ungdom att byta utläsningen av sitt namn från "Ungdomsförbundet för sexuellt likaberättigande" till "Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter". Några veckor därefter följde moderförbundet efter och gjorde en liknande förändring på sin kongress. På kongressen 2012 beslutades att även inkludera queerpersoners rättigheter i organisationsnamnet. På kongressen 2019 lades även intersexpersoner till. Den nya utläsningen blev "Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter."

GrundpelareRedigera

 
Regnbågsflaggan är en vanlig symbol för HBTQ-rättigheter.

RFSL Ungdom arbetade före principprogrammets införande enligt följande grundpelare:

 • att alla har rätt att definiera sig själva. Att du själv bestämmer vem du är och vad du känner. Det är också du som bestämmer hur du vill beskriva och uttrycka din sexualitet och könsidentifikation.
 • att ingen ska bli diskriminerad eller mobbad för sin sexuella läggning. Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjudet på högskolan och på arbetsplatser. Vi vill arbeta för att denna lag utvidgas till att även gälla grundskolan och gymnasiet.
 • att ingen ska bli diskriminerad eller mobbad för sin könsidentifikation och sitt könsuttryck. Det ska vara förbjudet i lag att diskriminera någon på grund av könsidentifikation och könsuttryck.
 • att skapa mötesplatser där alla får vara sig själva oavsett sexuell läggning, könsidentifikation och könsuttryck.
 • att ovanstående punkter ska bli verklighet i Sverige och i andra länder. RFSL Ungdom jobbar även internationellt för att förbättra situationen i andra länder.

Ett principprogram antogs på kongressen 2009.

VerksamhetRedigera

ProjektRedigera

På nationell nivå bedriver RFSL Ungdom flera projekt. Det största i nuläget är "Tusen bilder, tusen ord" - ett konstprojektet för HBTQ-ungdomar, som bygger på tanken att en mår bättre av att få uttrycka sig och hålla på med konst på olika sätt. RFSL Ungdom är en av de största aktörerna på Stockholm Pride varje år, med ungdomsfest, seminarier och andra aktiviteter riktade till ungdomar. Det hålls också en årlig medlemsträff (tidigare kallad Vinterkonferens) - en av Sveriges största mötesplatser för HBTQ-ungdomar. Medlemsträffen arrangeras i november varje år och samlar närmre femtio deltagare från hela landet.

IDAHORedigera

RFSL Ungdom har de senaste åren stått som huvudarrangör för flera av aktiviteterna på den internationella dagen emot homofobi, transfobi och bifobi (IDAHOBIT) i Sverige. Dagen instiftades på 15-årsdagen av Världshälsoorganisationens (WHO) beslut att ta bort homosexualitet från listan över mentalsjukdomar, vilket de gjorde 17 maj 1990. Därför firas IDAHO över hela världen 17 maj varje år.

Colour of LoveRedigera

RFSL Ungdom samarbetar med RFSL och RFSU i en kampanj som syftar till att arbeta med säkrare sex. Kampanjen informerar om säkrare sex, könssjukdomar och delar ut kondomer.

PegasusRedigera

Syftet med Pegasus-projektet är att förbättra hälsan och välmåendet bland unga hbtq-personer i åldern 15–25 år som har erfarenhet av sex mot ersättning. Pegasus erbjuder information och stöd till dem som har frågor eller funderingar kring detta. På hemsidan finns även en del som riktar sig till yrkesverksamma. Pegasus erbjuder dessutom utbildningar för relevanta yrkesgrupper, exempelvis stödverksamheter eller delar av hälso- och sjukvården. Inom ramen för projektet har även en rapport om ungas erfarenheter och behov tagits fram.

Projektet är finansierat av Arvsfonden och löper under åren 2014–2017. [2]

InternationelltRedigera

RFSL Ungdom har arbetat med internationella frågor sedan starten. Förbundet är medlem i IGLYO - International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organization, såväl som ILGA — International Lesbian and Gay Association.

Utanför detta har RFSL Ungdom i flera år samarbetat med organisationer i Polen och Baltikum. Samarbetet utvecklas kontinuerligt, och sker nu inom ramen för projektet Roundtable. Föreningens främsta samarbetspartners är Campaign Against Homophobia i Polen, SETA Youth i Finland, Diversity i Estland, Mozaika i Lettland och LGL Youth i Litauen.

OrganisationRedigera

RFSL Ungdom består av sex distrikt: Skåne, Sydväst, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Luleå[3] sammanslutna till ett förbund. Det högsta beslutande organet är kongressen, som hålls i mars. När kongressen inte är samlad är förbundsstyrelsen organisationens högsta beslutande organ.[4]

Vid årsskiftet 2019/2020 hade RFSL Ungdom ca 1400 medlemmar.[5]

KongressorterRedigera

FörbundsordförandeRedigera

 • 2002-2003: Annica Ryng
 • 2003-2006: Mikael Björk Blomqvist
 • 2006-2008: Alex Fridunger
 • 2008-2011: Felix König
 • 2011-2014: Emelie Mire Åsell
 • 2014-2015: Gisela Janis
 • 2015-2019: Frank Berglund
 • 2019-2022: Jêran Rostam
 • 2022- : Elias Fjellander

Vice förbundsordförandeRedigera

 • 2006-2007: Andreas Nilsson (1:e), Kajsa Bergman (2:e)
 • 2007-2008: Stephanie Green (1:e), Felix König (2:e)
 • 2008-2009: Nina Jernberg
 • 2009-2010: Kasper Svensson
 • 2010-2011: Kasper Svensson
 • 2011-2012: Vio Szabo
 • 2012-2013: Theo Berggren (extern), Rosita Stotzky (intern)
 • 2013-2014: Theo Berggren (extern), Gisela Janis (intern)
 • 2014-2015: Elin Lilijebladh (extern), Sofie Charlie Lindberg (intern)
 • 2015-2016: Frank Berglund (extern), Yolanda Bohm (intern)
 • 2016-2017: Felix Lekare (1:e), Yolanda Bohm (2:e)
 • 2017-2018: Felix Lekare
 • 2018-2019: Felix Lekare (1:e), Jêran Rostam, (2:e)
 • 2019-2020: Mayson Joacimsbarn Persson (1:e), Moa Björnemalm (2:e)
 • 2020-2021: Mayson Joacimsbarn Persson
 • 2021-2022: Elias Artur Fjellander (1:e), Levi Karvonen (2:e)
 • 2022- : Samuel Molin

FörbundssekreterareRedigera

 • 2004: Vanim Zetreus
 • 2006-2007: Linnea Ornstein
 • 2007-2008: Therese Skoug
 • 2009: Gisela Janis
 • 2010-2011: Sofie Charlie Lindberg
 • 2011-2012: Linus Törneberg
 • 2012-2014: Fredrik Andersson
 • 2014-2016: Majk Michaelsdotter
 • 2016-2017: Oskar Mattsson Wiik
 • 2017-2018: Sara Elmer
 • 2019-2020: Mika Andersen
 • 2020-2021: Levi Karvonen
 • 2021-2022: Hazel Svensson
 • 2022- : Posten avskaffad

Bryt!Redigera

Bryt! är ett metodmaterial framtaget av RFSL Ungdom och Forum för levande historia, som fokuserar normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Utgångspunkten för metodmaterialet är att granska de normer som gör att vissa människor ses som normala eller vanliga och andra som avvikare och den problematik som maktförhållandet skapar.

Materialet består av en rad olika interaktiva metoder som ”Gissa heterot!” eller ”Jag tolererar dig” som ger deltagarna utrymme att diskutera normer och föreställningar. Övningarna visar på ett enkelt sätt hur heteronormen hänger ihop med synen på killar och tjejer, och hur homofobi hänger ihop med rasism.

Bryt! skapades under 2005 och har nått stora framgångar. RFSL Ungdom har utbildat ombudsmän, skolor, ungdomsmottagningar, myndigheter, ungdomsorganisationer, intresseorganisationer, kommunledningar och aktivister i materialet.

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera