Rövarspråket (rorövovarorsospoproråkoketot) är ett enkelt kodspråk som framför allt används av barn. Det blev populärt i och med Astrid Lindgrens romaner om Kalle Blomkvist. Idén till rövarspråket ska ha kommit från Astrids make, Sture Lindgren, som använde det i lek med sina kamrater som barn. Eftersom rövarspråket har en enkel struktur som är lätt att avkoda passar sig språket inte i skriven form. Men i talad form kan det vara svårt för en oinsatt att förstå vad som sägs, särskilt om det talas snabbt.

Struktur

redigera

Regeln för rövarspråket är att man efter varje konsonant lägger ett o (kort å-ljud) och därefter samma konsonant igen, till exempel byts b ut mot "bob" och f mot "fof". Vokalerna är oförändrade.[1] "Jag talar rövarspråket" blir alltså "jojagog totalolaror rorövovarorsospoproråkoketot"

Undantag

redigera

Eftersom rövarspråket i huvudsak är en talspråksbaserad kod uttalas bokstaven C som S eller som K, beroende på sammanhang - tack blir totakokkok. X betraktas i rövarspråket vanligen som två separata ljud. Istället för "xox" behandlas x istället som "ks" och blir "koksos". Sax uttalas därför i rövarspråket som sosakoksos.

Se även

redigera

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera