Röttleån

vattendrag vid Gränna i Småland

Röttleån är 12 km lång och får sitt vatten från sjöarna Bunn och Ören. Fallhöjden är 108 meter ned till Vättern. Både laxöring och harr går upp i ån och leker. Vid mynningen ligger byn Röttle. Namnet kommer från Rytlofors, den rytande forsen, vilket är belagt från 1279. År 1923 byggdes en kraftstation i Gränna vilket gjort att åns vattenföring är mindre än förr. [1]

Jerusalems kvarn och Röttleån

Galleri redigera

Referenser redigera