Rörik Birgersson den yngre

svensk riddare och riksråd

Rörik Birgersson (levde ännu 1322) var en svensk riddare och riksråd. Son till Birger Röriksson i Strand i (Jäders socken i Södermanland) och Ingegerd Svantepolksdotter, dotter till Svantepolk Knutsson.

Rörik Birgersson
Titlar
Personfakta
Släkt
Frälse- eller adelsätt Rörik Birgerssons ätt
Far Birger Röriksson i Strand
Familj
Make/maka Helga Anundsdotter (vingad lilja)

1289 fick han dispens för äktenskap med Helga Anundsdotter (vingad lilja), dotter till Anund Haraldsson (vingad lilja) och Ingeborg. De fick tre söner och två döttrar.