Röda halvmånen används av många länder där majoriteten av befolkningen är muslimer. Nationella Rödahalvmåneföreningar är del av samma organisation, Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Röda halvmånen

Röda halvmånen och Röda korset samarbetar ofta.