Réseau Ferré de France är en myndighet i Frankrike som förvaltar järnväg. Det avskildes från järnvägsoperatören SNCF enligt EU-direktivet 91/440.