Öppna huvudmenyn
Bebyggelse vid Stråket.

Råsunda stenstad utgörs av 1912 års stadsplans planområde och är centrerad kring den tidigare trafikplatsen Stråket i Råsunda.[1] De äldre stenhusen från tidigt 1900-tal varierar mellan fyra och åtta-nio våningar och är uppförda i arkitekturstilen som idag kallas för jugendstil med inslag av nationalromantik. Under 1930-talet tillkomna lamellhus varierar mellan tre och åtta våningar. På 2010-talet har Solna kommun planlagt delar av Råsunda stenstad för sluten eller halvsluten kringbyggd bebyggelse upp till tio våningar.[2] Råsunda stenstads i dag högsta hus är det 59 m höga kontorshuset invid den nu rivna Råsundastadion. I Råsunda stenstad finns även villabebyggelse mellan en och tre-fyra våningar. Flertalet av villorna har aldrig varit avsedda att bestå och har byggts med provisoriska bygglov.

ReferenserRedigera

  1. ^ Stadsplan 1912, fastställd av Konungen och Kungl. Maj:t i konselj (regeringsbeslut) 1912-12-31
  2. ^ Solna kommuns detaljplan P12/5, SBN/2010:95.

Externa länkarRedigera