För andra betydelser, se Räknare.
Räkneverk för elförbrukning.

Ett räkneverk är en teknisk anordning som räknar. Räkneverk kan vara mekaniska eller elektroniska.