Queenslandkauri (Agathis brownii) är ett barrträd som blir upp till 20 meter högt och som ursprungligen kommer från nordöstra Australien, men som kan återfinnas på bland annat Madeira.