Öppna huvudmenyn
Exempel på ett pyrogram som visar nukleotid sekvensen i en specifik del av DNA. Topparna representerar proportionerlig ljusemission och därmed nukleotid bindning.

Pyrosekvensering är en metod för att bestämma ordningföljden av nukleotider i DNA (sekvensbestämning) som utvecklats av Mostafa Ronaghi, Mathias Uhlén och Pål Nyrén vid KTH [1][2][3]. Den skiljer sig från den vanligen använda Sanger-metoden för sekvensering av DNA och används främst för bestämning av kortare DNA-fragment som SNP (single nucleotide polymorphisms).

MetodRedigera

Metoden bygger på att en kemisk ljusproducerande enzymatisk reaktion triggas när en molekylär överensstämmelse mellan "modell" och verklighet föreligger. Varje gång en av nukleotiderna adenin, tymin, guanin eller cytosin binder in till den komplementära DNA-strängen utsänds en ljussignal som detekteras och förs in i en datasammanställning. På så vis kan man utläsa den verkliga sekvensen på det DNA man analyserat.

  1. ^ Ronaghi et al.; Uhlén, M; Nyrén, P (1998-07-17). ”A sequencing method based on real-time pyrophosphate”. Science 281 (5375): sid. 363. doi:10.1126/science.281.5375.363. PMID 9705713. http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/281/5375/363. 
  2. ^ Ronaghi et al.; Karamohamed, S; Pettersson, B; Uhlén, M; Nyrén, P (1996). ”Real-time DNA sequencing using detection of pyrophosphate release”. Analytical Biochemistry 242 (1): sid. 84–89. doi:10.1006/abio.1996.0432. PMID 8923969. 
  3. ^ Nyrén, P. (2007). ”The History of Pyrosequencing”. Methods Mol Biology 373: sid. 1–14. PMID 17185753.