Psalm för ambivalenta är en psalm med text och musik av Tommie Sewón.

Musikarrangemanget i Psalmer i 2000-talets koralbok är gjort av Anders Göranzon.

Publicerad somRedigera