Inom arkitektur betecknar proportion förhållandet mellan olika volymer, ytor eller delen och helheten. I arkitekturen är alltid kroppen utgångspunkten för all proportionering. Den romerske arkitekten och arkitekturteoretikern Vitruvius formulerade de arkitektoniska proportionerna utifrån människokroppen uppbyggnad.

Utifrån Vitruvius teorier utförde Leonardo da Vinci detta proportionsschema, ”Vitruvianske mannen

KällorRedigera

  • Summerson, John, Arkitekturens klassiska språk. Lund: Studentlitteratur 1968.