Promilletecknet eller ‰-tecknet betecknar promille, det vill säga tusendelar.

Promilletecken.

Promilletecknet följer samma typografiska regler som procenttecknet (%). Således bör, enligt Språkrådet, ett promilletal skrivas så att promilletecknet skiljs med ett fast mellanrum från själva siffervärdet: Skriv 5 ‰ hellre än 5‰.

Promilletecknet har HTML-koden ‰ och Unicode-koden U+2030 (Per Mille Sign).

Om man ska skriva promilletecknet på en dator med Windows så skriver man Alt+0137.

Se även redigera