Proletarisering är ett begrepp inom marxismen och marxistisk sociologi. Det hänvisar till den sociala process där människor flyttar från att själv vara arbetsgivare eller egenföretagare, till att vara anställd som lönearbetare av arbetsgivaren. Inom den marxistiska teorin betecknas proletarisering som den viktigaste faktorn i den pågående begränsningen av människors sociala rörlighet.

Marxs teoriRedigera

För Marx var proletariseringen kapitalackumulationens baksida. Tillväxten av kapitalet innebar tillväxten av arbetarklassen. Utbyggnaden av kapitalistiska marknader och vidsträckta privatiseringar, överlät alltmer tillgångar till kapitalisterna, de privata ägarna, och koncentrerade på så sätt rikedom i allt färre händer. Därför ökade andelen av befolkningen som var beroende av lönearbete för en inkomst, dvs en allt större folkmassa blev tvungen att sälja sin arbetskraft eftersom de saknade tillgångar eller andra inkomstkällor. På så sätt proletariserades stora delar av befolkningen, och framförallt bönderna på landet var utsatta.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

Se ävenRedigera