Tidsbegränsad anställning

(Omdirigerad från Projektanställning)

En tidsbegränsad anställning eller projektanställning är i Sverige en anställning för ett specifikt projekt eller uppdrag i ett företag eller en avdelning som är i behov av extra resurser i form av personal för en begränsad tid. Denna möjlighet har funnits länge i arbetsmarknadslagstiftningen i Sverige, men har sedan mitten av 1990-talet använts allt oftare av arbetsgivarna.

Det som nu gäller är: En tidsbegränsad anställning måste vara särskilt avtalad mellan arbetsgivaren och den anställde. En tidsbegränsad anställning måste också vara tillåten enligt lagen om anställningsskydd (LAS) eller kollektivavtal.

Tillåtna tidsbegränsade anställningar enligt LAS:

  • Visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsongsanställning
  • Pensionär som fyllt 67 år

I LAS finns även ytterligare en möjlighet att tidsbegränsa en anställning, sk Provanställning under 6 månader. Denna anställning kan sägas upp i förväg utan motivering men övergår sedan med automatik till en tillsvidareanställning om ingen av parterna meddelar något annat före utgången av provanställningen.

Andra anställningsformer kan förekomma i kollektivavtal.