Slinga (programmering)

konstruktion inom programmering för att åstadkomma en upprepning i koden
(Omdirigerad från Programslinga)
Den svenska trafikskylten för lokal slinga.
Den svenska trafikskylten för lokal slinga.

En slinga eller programslinga (engelska: loop) är en konstruktion inom programmering för att åstadkomma en iteration, det vill säga att vissa instruktioner upprepas flera gånger. Antalet upprepningar kan vara förbestämt, men kan även bestämmas dynamiskt, exempelvis genom att upprepningen sker till ett visst värde uppnåtts. Slingor används ofta då samma uppgift skall utföras för en mängd element, som att skriva ut alla namn som finns i en lista.

I mer fullständiga datavetenskapliga termer förekommer slingor inom imperativa programmeringsspråk för att åstadkomma en iteration, så att en serie satser upprepas flera gånger. Man skiljer på slingor som är pre-evaluerande och post-evaluerande:

Pre- och postevalueringRedigera

En pre-evaluerande slinga kontrollerar om den ska köra en gång till innan den utför de instruktioner som ingår i slingan. Exempel:

while (villkor) programkod
for(villkor) programkod

En post-evaluerande slinga kontrollerar om den ska köra en gång till sedan den utfört instruktionerna. Exempel

do programkod while villkor
repeat programkod until villkor

där villkor är ett uttryck i någon form som ska evaluera till sanningsvärdet sant (eng. true)

Vilken slingkonstruktion som används är oftast en fråga om programmerarens tycke och smak, då (i princip) alla slingor kan uttryckas med valfri slingkonstruktion.

För slingor som avses att användas då antalet upprepningar är förutbestämt används ofta nyckelordet for (sv. för). För den typ som avses att användas då antalet upprepningar inte är förbestämt används ofta while (sv. medan) eller (mindre vanligt) repeat ... until.

ExempelRedigera

Exemplen nedan är slingor skrivna i språket C som skriver ut de tio första heltalen.

int i = 0;
for (i = 0; i < 10; ++i) 
{
    printf ("%d\n", i);
}

int i = 0;
while (i < 10) 
{
    printf ("%d\n", ++i);
}

int i = 0;
do  
{
    printf ("%d\n", ++i);
} while (i < 11)

int i = 0;
repeat  
{
    printf ("%d\n", ++i);
} until (i == 10)

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera