Produktionsmöjlighetskurva, en kurva som beskriver möjliga kombinationer av två nyttigheter som en ekonomi kan producera, givet en viss arbetsinsats. Förutsättningen är att arbetskraften är rörlig och kan användas i bägge sektorerna, medan övriga produktionsfaktorer är sektorsspecifika. Lutningen på produktionsmöjlighetskurvan ges av den negativa kvoten av de bägge nyttigheternas respektive marginalarbetsprodukter. I den punkt på kurvan som beskriver den verkliga produktionen kommer lutningen vara lika med den negativa kvoten mellan prisnivån på nyttigheterna.

Externa länkarRedigera