Öppna huvudmenyn

Primärväggen kallas den yttersta delen av en växtcellvägg. Till skillnad från sekundärväggen som anläggs senare, måste primärväggen kunna expandera och den har därför en ganska annorlunda uppbyggnad än sekundärväggen. I vedceller skiljer den sig från primärväggen bl.a. genom att ha mer pektin, annan form av hemicellulosa och innehålla betydligt högre halt protein. Cellulosan är dessutom mer slumpvis orienterad i primärväggen.