Pragska kompaktaterna

fördrag ingånget den 30 november 1433

Pragska kompaktaterna är ett fördrag ingånget den 30 november 1433 i Prag mellan Böhmens ständer och sändebud från Baselkonsiliet.

Fördraget innebar från katolsk sida att flera eftergifter gjordes mot de kalixtinska husiterna i nattvards- och gudstjänstfrågorna samt frågor rörande kyrkogodsen.

Tryckta källor redigera