Poul Laxmand, död 1502, var en dansk adelsman.

Laxmand blev 1483 riksråd och 1490 rikshovmästare: han var en av landets rikaste adelsmän och tyckes ha varit hänsynslös i sin iver att samla gods. År 1502 följde Laxmand kung Hans på tåget till Stockholm och återvände i juni. Den 22 juni samma år blev han, då han gick från slottet i Köpenhamn, på ljusa dagen överfallen och dödad av två adelsmän samt därefter kastad i den omkring slottet löpande kanalen. Hans lik jordades med stor prakt, men den 29 juli anklagade kungen honom inför riksrådet för förrädiska förbindelser med de svenske stormännen, och den 8 november dömdes han skyldig, utan att någon vågade uppträda till hans försvar. Hans gods indrogs, och mördarna blev ostraffade. Efter freden 1512 förklarade de svenska riksråden, att de inte haft någon förbindelse med Laxmand, men först 1526 fick hans barn ersättning för sitt mödernearv. Dottern Elsebe Laxmand var vid faderns död trolovad med den svenske adelsmannen Abraham Gyllenstierna, som förblev henne trogen i olyckan.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Laxmand, Poul, 1904–1926.