Post- och telegrafstyrelsen var tidigare det ämbetsverk som handhade post och telegraf- och telefonkommunikation i Finland.

Posthuset vid Mannerheimvägen i Helsingfors, tidigare huvudkontor

Då Finland skildes från Sverige 1809 inrättades för postverket en särskild centralstyrelse, Postdirektionen, som 1881 erhöll namnet Poststyrelsen. År 1927 förenades telegrafverket med postverket, varvid namnet ändrades till Post- och telegrafstyrelsen.[1] 1941 ändrades namnet till Post- och telegrafverket, och 1981 till Post- och televerket.[2] Post- och televerket blev 1990 statliga affärsverk, och 1994 bolagiserades verken och delades upp i två dotterbolag, Telecom Finland (senare Sonera) och Posten Finland (senare Posti Group).[3]

Källor

redigera
  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Band 21. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 1112 
  2. ^ http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/uppslfinl/postocht.htm
  3. ^ [1]