Positivt beteendestöd (PBS) , eller på engelska Positive Behavior Support, är en metod som används för att förstå vad som orsakar en individs utmanande beteende och hitta lösningar för detta.[1] Individers olämpliga beteenden är svåra att förändra eftersom de är funktionella, de tjänar ett syfte för personen. Dessa beteenden upprätthålls av förstärkning från miljön. När det gäller barn i skolan, så är det ofta vuxna i barnets omgivning som förstärker elevens oönskade beteenden. Exempelvis genom att barnet får tillgång till något barnet vill ha och/eller uppmärksamhet på grund av beteendet. Functional behavior assessments (FBAs) beskriver beteenden och identifierar sammanhang (händelser, tid och situation) för att förutsäga när och var beteendet kommer inträffa och vilka konsekvenser som upprätthåller beteendet. De skapar även en hypotes om beteendet, de innebär direkt observervation och datainsamling för att upprätta en baslinje. Positivt beteende stöd innebär att identifiera mål, samla in information, utveckling av hypoteser, att en beteendestödplan upprättas samt implementering och monitorering.[1]

ReferenserRedigera