Portal är ett efternamn som bärs av bland annat följande personer: