Porkalaparentesen kallas den period 1944-1956Porkalaområdet 30 kilometer västsydväst om Helsingfors arrenderades som marin- och militärbas till Sovjetunionen i enlighet med vapenstilleståndsavtalet 19 september 1944 efter Finska fortsättningskriget.

(fi. Porkkalan vuokra-alue) var ett 380 kvadratkilometer stort område i Finland 30 kilometer västsydväst om Helsingfors, som arrenderades som marin- och militärbas av Sovjetunionen 1944 som en del av vapenstilleståndsfördraget 19 september 1944 i Moskva efter det Finska fortsättningskriget.

Enligt avtalet skulle arrendet löpa i 50 år till 1994. I september 1955 meddelade Sovjetunionen överraskande att området återlämnas. Återlämnandet skedde 26 januari 1956 som en del i den allmänna avspänningen mellan Sovjetunionen och Finland. Området hade då hunnit förlora en del av sin strategiska betydelse.

Området omfattade större delen av Kyrkslätts kommun, bl.a. Porkala udd och Obbnäs och hela Degerby kommun, som nu är en del av Ingå kommun. Dessutom ingick delar av Esbo, Sjundeå och Ingå kommuner.

Befolkningen på 7200 personer och boskapen utrymdes enligt villkoren inom tio dagar efter undertecknandet av avtalet i september 1944. År 1947 fick Finland rätt att använda järnvägen, som förbinder Åbo med Helsingfors, för transittrafik, förutsatt att tågens fönster var täckta.