Poppius är en prästsläkt från Finland. Släktens äldste kände stamfader hette Ericus Henrici och var född på 1550-talet. Han var kyrkoherde och dog i Uskela 1608. Räknat från Ericus Henrici hade släkten präster i sju generationer i följd.

Den svenska grenens stamfader hette Gabriel Poppius. Han kallades genom kunglig utnämning till Stockholm och var justitieråd, president i Kommerskollegium och statsråd i Karl XIV Johans regering. Han var även direktör för Lantbruksakademien och tillägnades buskrosen Rosa Poppius.

Gabriels sonson Erik Gabriel Poppius var tullfiskal i Stockholm. Erik Gabriel hade sju barn, varav konstnären Minna Poppius gifte sig med flygbaronen Carl Cederström, agronomen Daniel Poppius var riksdagsman och Set Poppius grundade Poppius journalistskola.

Till en annan gren, som blev kvar i Finland, hörde poeten Abraham Poppius.

Släktträd

redigera

Kända medlemmar av svenska grenen

redigera

Kända medlemmar av finländska grenar

redigera

Källor

redigera
  • Släkten Poppius 1998, Stockholm, ISBN 952-91-0541-X
  • Svenska släktkalendern 1989, Almqvist & Wiksell, Stockholm, ISBN 91-22-01318-0, sid 291 ff
  • Släkten Poppius 1966, Borgå, med förord av Set Poppius
  • Gabriel Poppius, Minnesteckning 1934 av Birger Wedberg, Norstedt & Söner, Stockholm
  • Handlingar om släkten förvaras i Universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala, Lund och Helsingfors, i Riksarkivet, i Svenska Akademiens arkiv, i Trolle-Ljungby arkiv och i finska litteratursällskapets arkiv