En ponton eller flottör är en anordning som ska lyfta eller stödja något. Inom flyget används pontoner som en form av landställ (se Pontonflygplan).

Flottörerna tillverkas vanligen av korrosionsbeständig aluminium, och är liksom båtar försedda med en köl och spant. På flottörens undersida finns ett så kallat steg som har till uppgift att vid hög fart släppa in luft under flottörens akterparti varvid friktionen mot vattnets yta minskar.