Polyuri är ett medicinskt tillstånd som innebär att urinmängden är onormalt stor. Om polyurin innefattar ett ökat behov av vattenkastning kallas tillståndet diuresi. Polyuri uppträder ofta tillsammans med polydipsi, en onormalt stor törst.

Polyuri
Latin: polyuria, hyperuresis
Regleringen av urinproduktionen sker bland annat av vasopressin (ADH) och aldosteron.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10R35
ICD-9788.42
MeSHsvensk engelsk

Psykogen polyuri är en särskild form,[1] som avser polyuri som uppstår till exempel till följd av psykogen polydipsi eller somatoform autonom dysfunktion.

Definition

redigera

Normal urinmängd för människor brukar vara omkring en till två liter per dygn. För att definieras som polyuri krävs som regel att urinmängden i hög grad överskrider detta, med gränsvärden på omkring 2,5 liter per dygn.[2]

Till följd av polyurin uppkommer andra symptom som huvudvärk, uttorkning, viktminskning, polydipsi, nykturi och hyponatremi.

Orsaker

redigera

De tre vanligaste orsakerna till polyuri är ett alltför stort intag av vatten, alkohol och diabetes. Polyuri är därtill en tämligen vanlig biverkning till flera läkemedel och är normalt vid intag av vätskedrivande medel. Det kan också vara ett tecken på att njurarna inte fungerar som de ska, på hyperkalcemi, Cushings syndrom, giftstruma, sickelcellanemi, hypokalemi[3] eller diabetes insipidus. Psykogen polyuri kan förekomma till exempel vid somatoform autonom dysfunktion.

Komplikationer

redigera

Om för mycket vätska lämnar kroppen störs kroppens osmoreglering och utsöndringens organ utsätts för påfrestning. Om polyurin beror på ökat vätskeintag som vid vattenförgiftning, kan det ge hyponatremi och i riktigt svåra fall leda till döden.[3]

Källor

redigera

Webbkällor

redigera

Tryckta källor

redigera