Polyakrylnitril, används vid framställning av ett av de viktigaste syntetiska textilfibrerna (akrylfibrer). Det används också för framställning av kvalitativ kolfiber med högt kolinnehåll.