Polskan skrivs med det latinska alfabetet som anpassats till det polska ljudsystemet med hjälp av diakritiska tecken och kombinationer av bokstäver. Det polska alfabetet har 35 bokstäver varav nio vokaler. Bokstäverna Q, V och X finns bara i lånord.

Alfabetet: Aa, Ąą, Bb, Cc, Ćć, Dd Ee, Ęę, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Łł, Mm, Nn, Ńń, Oo, Óó, Pp, Qq, Rr, Ss, Śś, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Źź, Żż

Varav vokaler: a, ą, e, ę, i, o, u, ó, y

Alfabetet redigera

Bokstav IPA Kommentar
A a [a]
Ą ą [ɔ̃] Nasal. Uttalas som [o] före 'l' och 'ł'. Jämför med stora jus.
B b [b]
C c [ʦ]
Ć ć [tɕ]
D d [d]
E e [ε]
Ę ę [ε̃] Nasal. Uttalas som [e] före 'l' och 'ł' och i slutet av ord. Jämför med lilla jus.
F f [f]
G g [g]
H h [x]
I i [i]
J j [j]
K k [k]
L l [l]
Ł ł [w]
M m [m]
N n [n]
Ń ń [ɲ]
O o [ɔ]
Ó ó [u]
P p [p]
R r [r]
S s [s]
Ś ś [ɕ]
T t [t]
U u [u]
W w [v]
Y y [i]
Z z [z]
Ź ź [ʑ]
Ż ż [ʒ]

Konsonantkombinationer redigera

Bokstav IPA
ch [x]
ci [tɕ]
cz [ʧ]
dz [ʣ]
dzi [dʑ]
[dʑ]
[ʤ]
ni [ɲ]
rz [ʒ]
si [ɕ]
sz [ʃ]
szci [ʃtɕ]
zi [ʑ]
Uttal enligt internationella fonetiska alfabetet (IPA)

Källor redigera