Öppna huvudmenyn

Poliskammare var förr i större svenska städer en särskild kommunal polismyndighet som jämte magistraten utövade tillsyn över stadens polisstyrka. Begreppet försvann i samband med polisväsendets förstatligande år 1965.