Polishusparken

en park på Kungsholmen i Stockholm

Polishusparken är en park på Kungsholmen i centrala Stockholm, som anlades i början av 1900-talet då Stockholms polishus byggdes. Parken ligger mellan Rådhusparken och polishuset och utökades på 1990-talet med en del av Agnegatan som byggdes om till park.

Polishusparken, vy mot Polishuset.

I parken finns många olika trädslag till exempel sykomorlönn, hagtorn, pelarek och blågran.