Polisöverdirektör är den högsta tjänstegraden i polisväsendet i Finland. Polisöverdirektören är i egenskap av avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning landets högsta polismyndighet och ansvarar för ledningen och utvecklingen av hela polisväsendet. Denna tjänst motsvarar rikspolischefen i Sverige.

Gradbeteckning för polisöverdirektör.

Innehavare av tjänstenRedigera

Se ävenRedigera