Öppenvård (ÖV) eller poliklinisk vård är ett samlingsnamn för sådan behandling, terapi, hälso- och sjukvård, som utförs på icke inneliggande patienter.[1] Motsatsen är heldygnsvård eller slutenvård.

Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, av socialtjänsten, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. Det finns även öppenvård för missbruks- och beroendebehandling, där man uppnått goda resultat jämfört med institutionsvård.

Det finns i dag en trend mot att allt mer av hälso- och sjukvårdande insatser bedrivs som öppenvård i kombination med allt kortare vårdtider på sjukhus, behandlingshem och övriga institutioner, exempelvis i olika eftervårdsprogram.

Internationellt sett är det dock så att Sverige i likhet med andra i-länder har förhållandevis lite öppenvård i förhållande till den inneliggande vården (slutenvård) jämfört med i u-länder.

ReferenserRedigera

  1. ^ IVO.se. ”Öppen verksamhet” (på engelska). IVO.se. https://www.ivo.se/tillstand/sol-och-lss-tillstand/oppen-verksamhet/. Läst 27 mars 2020.