Polarfronten är en gränszon mellan varm tropisk luft i ett mycket brett område runt jorden längs ekvatorn och kall luft i områdena kring polerna.

En stor andel av de stormar och oväder som kommer in över Skandinavien uppstår i polarfronten. Längs polarfronten pågår en slags kamp mellan de varma och de kalla luftmassorna. När den varma luften pressar på rör sig gränsytan norrut och tvärtom när den kalla luften trycker på mest. Jordens rotation gör att polarluften som strömmar mot ekvatorn tenderar att böja av västerut, medan tropikluften som rör sig mot någon av polerna böjer av österut.