Plop! var en svensk skämttidning av Williams Förlag. 5 nummer utgavs under åren 1975-1976. Mycket bilder med ljudeffekter (därav namnet), av bland annat Sergio Aragones. Kan betraktas som en spin-off till Svenska Mad.