Plastisk bearbetning

process där ett arbetsmaterial formas

Plastisk bearbetning är en process där ett arbetsmaterial formas så att dess geometri förändras liksom dess mekaniska egenskaper. Processerna brukar delas in i kall- respektive varmbearbetningsprocesser. Vanliga plastiska bearbetningar är dragning, extrusion, pressning, smidning och valsning. Olika typer av verktygsskärande bearbetningsformer samlas under skärande bearbetning.