Pilvinge är en teknisk lösning där vingarna på ett flygplan har getts en form så att de är vinklade i förhållande till flygplanskroppen.

Med denna konstruktion undviks en rad problem som annars uppstår vid farter som närmar sig ljudvallen och däröver. De första prototyperna av flygplan med pilvinge konstruerades i Tyskland under andra världskriget. Användandet av pilvinge blev vanlig i och med första generationen av jetdrivna jaktflygplan men har med tiden kommit att användas på flygplan med andra ändamål. I låga farter är oftast pilvinge till nackdel.