Casanova

En pickup artist är ett 2000-talsnamn för en man som är skicklig på att träffa, attrahera och förföra kvinnor, och som har det som hobby.

På senare år har denna kultur vuxit sig starkare världen över. Denna subkultur har funnits åtminstone sedan 1970-talet men blev populärare i och med publiceringen av Neil Strauss bok The Game. Bland de tekniker som Pickup artists använder finns cold reading och hot reading. Exempel på historiska Pick Up artists är Don Juan och Casanova.