Ordet Phosphoros betyder ljusbringaren, morgonstjärnan. Phosphoros var en litterär månadsskrift, som utgavs i Uppsala 1810-1813 av P.D.A. Atterbom och V.F. Palmblad. Denna tidskrift var det första organ, i vilket nyromantikerna i Sverige presenterade sin agenda. Efter "Phosphoros" kallades inom kort den svenska nyromantiken fosforism och dess anhängare fosforister.

Titelblad, Phosphoros, förminskad skala

UtgivningRedigera

Nyromatikerna hade först tänkt ge ut en samling av sina bästa vitterhetsalster under titeln Orfika. I stället utgav de under senare hälften av augusti 1810 det första häftet, julihäftet, av Phosphoros. Häftet innehöll fyra ark i oktav och med brandrött omslag. Samma år följde fem liknande häften. Årgången 1811 kom som sex dubbelhäften om sex ark (november-december-häftet hann inte publiceras förrän i april 1812). Årgång 1812 utgjordes av två fria häften om 5-6 ark. Årgång 1813 var endast ett häfte à tretton ark.

Tidskriftens samtida betydelseRedigera

Phosphoros blev inte omtyckt inom akademiska kretsar, medan dess idéer vann många anhängare på andra håll. I vilket fall som helt uppnådde utgivarna sina mål: att väcka uppseende, att angripa den "franska smaken", hävda en mer ideell världsuppfattning och bidra till den patriotiska humanioran.

BidragsgivareRedigera

BibliografiRedigera

KällorRedigera

Phosphoros i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1915)