Petropavlovsk (Петропавловск) var ett ryskt pre-dreadnought slagskepp och första fartyg i Petropavlovsk-klassen från 1800-talets slut. I jämförelse med andra ryska fartygsserier av relativt lyckad konstruktion. De ryska varven arbetade dock långsamt varför fartyget under projekteringen var modernt men när det inträdde i tjänst tämligen omodernt. Hon var systerskepp till Poltava och Sevastopol. Fartygen skiljde sig dock åt, Sevastopol var långsammare än de andra och Petropavlovsk något bättre skyddat med Krupp-pansar - varför Petropavlovsk kan anses vara det bästa skeppet i serien. Petropavlovsk var utrustad med standardbeväpningen vid den här tiden, två dubbeltorn med 2 x 305 mm kanoner. Delar av sekundärartilleriet var väl skyddat i torn, en ovanlighet vid den här tiden. Eldhastigheten var för både primär- och sekundärartilleri något låg i jämförelse med andra nationers slagskepp och riktmedlen primitiva. I mötet med japanska fartyg utgjorde detta ett inte oansenligt handikapp.

Petropavlovsk
Allmänt
Typklass/KonstruktionPre-dreadnought slagskepp
FartygsklassPetropavlovsk-klass
Historik
ByggnadsvarvAmiralitetsvarvet Sankt Petersburg
Sjösatt1894
I tjänst1897
Tekniska data
Längd112,5 m
Bredd21,3 m
Djupgående8,6 m
Deplacement11 563 ton
Maskin14 koleldade cylindriska ångpannor ; 2 trippelexpansions ångmaskiner ; 10 600 hkr (7 904 kW)
Maximal hastighet16,8 knop
Besättning662
Bestyckning4 x 305mm (2 x 2)
12 x 152mm (4 x 2, 4 x 1)
10 x 47mm
28 x 37mm
6 torpedtuber

Historia redigera

Tillsammans med sina två systerskepp tillverkades Petropavlovsk för tjänstgöring i Fjärran östern. Då det egentliga befälsfartyget, det moderna Tsesarevitj, hade skadats i rysk-japanska krigets inledningsskede valde ryska Stillahavsflottans befäl Stepan Makarov Petropavlovsk som flaggskepp.

 
Petropavlovsk sprängs.

Under en sorti den 13 april 1904 styrde fartyget in i ett japanskt minfält. En våldsam sjöminexplosion följde, främre kanontornet och skorstenarna kastades i vattnet. Inom en minut sjönk förskeppet ned i vattnet och efter 15 minuter kom en andra explosion då ammunition antändes vilket fick fartyget att brytas i två delar och snabbt sjunka. Makarov omkom tillsammans med 637 i besättningen.

Litteratur redigera

  • Forczyk, Robert (2009). Russian Battleship vs. Japanese Battleship : yellow Sea 1904–05. ISBN 978-1-84603-330-8
  • Gibbons, Tony (1983). The complete encyclopedia of battleships and battlecruisers : a technical directory of all the world's capital ships from 1860 to the present day. ISBN 978-0-86101-142-1
  • Klado, N. L. (1908). Sjökrigshändelserna under rysk-japanska kriget. D. 1.
  • Lindberg, Henry och Lybeck, Otto (1908). Tre sjöslag under rysk-japanska kriget 1904-1905 : skildring hufvudsakligen efter officiella och tryckta källor.