Peterspenning kallas bruket att lekmän inom den romersk-katolska kyrkan bidrar finansiellt till den heliga stolen.

Medan det kontinuerliga tiondet går till den lokala församlingen eller stiftet, går peterspenningen direkt till Rom. Bruket har sitt ursprung från 700-taletanglosaxarna beslutade sig att sända en årlig summa till påven i Rom. På latin kallas penningen Denarius Sancti Petri.

Skatten, som utgjordes av en penning, en medeltida myntenhet, erlades före reformationen av jordägare i södra och mellersta Sverige, och ansågs tillförsäkra den betalande aposteln Petrus beskydd.[1]

KällorRedigera