Peter Wieselgren (Göteborg)

skulptur i Göteborg

Peter Wieselgren står som bystDomkyrkoplan vid Göteborgs domkyrka.

Bronsbyst av Peter Wieselgren på domkyrkoplatsen vid Göteborgs domkyrka.

Konstverket är utfört av Bror Chronander och avtäcktes den 1 oktober 1910 med cirka 2000 människor närvarande. Detta var Peter Wieselgrens fjärde minnesmärke i Sverige. I början stod bysten riktad mot Västra Hamngatan, men står nu med Kyrkogatan bakom sig.

KällorRedigera