Bekämpningsmedel

kemiskt bekämpningsmedel mot skadedjur och växtsjukdomar
(Omdirigerad från Pesticider)

Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket medan biocidprodukter används i industriella sammanhang.

Bekämpningsmedel sprids ofta med en lantbruksspruta.

IndelningRedigera

Pesticider brukar delas in i följande kategorier:

Bruk och regleringar i SverigeRedigera

I Sverige såldes 8 621 ton bekämpningsmedel mätt i aktiv substans år 2001. Huvudparten (69 %) var medel (till exempel kreosot) som används för att tryckimpregnera virke. Jordbruket svarade för 20 % av den totala förbrukningen.[uppdatering behövs]

I Sverige är det förbjudet att sprida bekämpningsmedel utanför tomt- eller åkermark. Certifikat krävs för att införskaffa och nyttja bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel är beskattade med en bekämpningsmedelsskatt.

Se ävenRedigera