Bekämpningsmedel

kemiskt bekämpningsmedel mot skadedjur och växtsjukdomar

Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket medan biocidprodukter används i industriella sammanhang.

Flygbesprutning.

Bekämpningsmedel sprids ofta med en lantbruksspruta.

Indelning redigera

Pesticider brukar delas in i följande kategorier:

Bruk och regleringar i Sverige redigera

I Sverige såldes 8 822 ton bekämpningsmedel mätt i aktiv substans år 2019 varav 78,6 % gick till industrin. Huvudparten var medel (till exempel kreosot) som används för att tryckimpregnera virke. Jordbruket svarade för 16,4 % av den totala förbrukningen.[1] Biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur ingår inte i statistiken.

I Sverige är det förbjudet att sprida bekämpningsmedel utanför tomt- eller åkermark. Certifikat krävs för att införskaffa och nyttja bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel är beskattade med en bekämpningsmedelsskatt.

Källor redigera

  1. ^ Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2019. Kemikalieinspektionen nr:511 372 Sundbyberg, juni 2020.

Se även redigera