Perturbativ strängteori är tillämpningen av störningsteori (perturbativ teori) på strängteori och innebär att strängarnas rörelse kan beskrivas i termer av serieutveckling i en dimensionslös kopplingskonstant , så att första termen för , vilket innebär ingen rörelse.

ReferenserRedigera

  • Smolin, L. ,How far are we from the quantum theory of gravity[1]